Mācību darbs

 

Nodarbību grafiks Stundu saraksts_2021

Instrumenta spēles, vispārējo klavieru un ansambļu stundu saraksti plānojami individuāli vienojoties ar skolotājiem.

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2021./2022.m.g. Mācību_procesa_kārtība_2021_22

Pārbaudījumu grafiks Mācību pārbaudījumu grafiks I semestrim