Atzīmējot skolotāju dienu, Ozolnieku Mūzikas skolas audzēkņi deva iespēju saviem skolotājiem atgriezties atpakaļ skolas solos.
Smiekli, labas emocijas, iespēja uzrakstīt diktātu solfedžo stundā, rast mieru un prieku mākslā un kolektīvi kopā muzicēt, atceroties kā tas ir būt audzēknim mūzikas skolā. 📚
Ozolnieku Mūzikas skolas kolektīvs saka lielu paldies mūsu vecāko klašu audzēknēm par lielisku un pozitīvām emocijām pavadītu skolotāju dienu! 🙂
Lai katrai skolai ir tik atraktīvi un radoši audzēkņi kā pie mums! 😍