8. martā par godu Jums mīļās dāmas, Ozolnieku Mūzikas skolas puiši  vienojās kopīgā koncertā!

Liels paldies Jums puiši par skaisto koncertu!

Ieskats no koncerta skolas galerijā: Galerija – Ozolnieku Mūzikas skola (ozolniekumuzikasskola.lv)